OBSERVERA! Vänligen besvara frågorna nedan så sanningsenligt du kan. Anledningen till att MC-Autodatas ställer dessa frågorna är för att försäkra oss och dig om att vi minskar smittspridningen av Covid-19 (Coronaviruset). Skulle bedömningen visa att vi inte kan genomföra bokningen så vänligen försök igen vid ett senare tillfälle. MC-Autodatas kommer inte att spara eller heller ta del av informationen nedan. Skulle en intervju genomföras innan ankomsten till en bokning kan denna sparas upp till 30 dagar.

Hälsodeklaration berörande Covid-19 (Coronaviruset)

Har du tagit någon allmän risk dom senaste 14 dagarna?

Upplever du något symtom såsom torrhosta/halsont/feber etc.?

Har du fått en relevant diagnos av en läkare dom senaste 14 dagarna?

Tillhör du någon utsatt riskgrupp?

Möter du flera olika människor i din vardag?

* Försäkran av hälsodeklaration

* - Uppgifterna ovan måste vara riktiga & sanningsenliga. Vid felaktiga uppgifter kan din bokning att avbokas.

Scoring: 0 poäng