Montering

Alltid delar som motsvarar orginal av hög kvalité.

Däck & Fälg

Konditionskontroll ingår alltid. Däcken är den billigaste livförsäkringen du har!

Motorvätskor

Alltid vätskor i topp kvalité, och som är avsedda just för din bil och ditt brukande.

Kredit / Kopesvillkor 2017-A2
 

Huvudsakliga villkor för kredit eller faktura betalning.
1.1 Om inte beloppet erhålles vid förfallodatum så skickas fakturan vidare till ”BISWAY” där max 2 påminnelser med tillkommna avgifter och ränta debiteras på kredittagaren. Om saldot fortfarande inte bokförts på kreditutgivarens konto/dagskassa vid angivet datum så säljs/skickas fakturan vidare för indrivning alternativt inkassoverksamhet (minst 500kr) som sedan sköter inkasso ärendet om så nödvändigt i sammarbete med kronofogden.

1.2 Kredittagaren försäkrar kreditgivaren att alla uppgifter är korrekta genom att fylla i samt underteckna giltig ansökan.


1.3 Kreditutgivaren förbehåller rätten att neka ansökan omedelbart oavsett anledning till nekandet.


1.4 Kredittagaren accepterar räntor samt avgifter via BISWAY när fakturan(orna) är förfallna. (Dröjsmålsränta enligt lag per 14 dagar) samt andra eventuella avgifter som tillkommer vid utebliven betalning. Dröjsmålsräntan är 8% (24%) enligt lag.


1.5 Kredittagaren acceperar räntor samt avgifter som kommer ifrån FAKTURAKÖPARE/MYNDIGHETER vid obetalda fakturor som blivit sålda.


1.6 Krediten omfattas EJ av reservdelar eller produkter som ej lagerförs hos MC-Autodatas. Undantag kan dock förekomma, detta anges tydligt.


1.7 Krediten kan ej lämnas ut till personer under 18 år samt om kredittagaren saknar möjlighet eller förmåga till full återbetalning. Eller saknar svenskt medborgarskap alternativt ej finns med i folkbokföringsregistret.


1.8 Beloppet får EJ överstiga 8000 svenska kronor. I vissa fall 1000 eller 400 svenska kronor vid lägre kreditvärdighet. 8000Kr för Nivå3, 1000Kr för Nivå2 och 400Kr för Nivå1 samt avslag för Nivå0.

1.8b Kreditering för reservdelar/bitar eller vätskor eller andra produkter som ej lagerförs kan krediteras vid kreditnivå 2 samt kreditnivå 3. Högsta belopp för kreditnivåerna 350 Kr + villkor.. Kreditnivå 0 samt 1 har ej möjlighet att kreditera ovanstående om inte "1.6" tillämpas. Gäller fr o m 1/2-2018.


1.9 Ansökan skall vara fullständig vid ansökan och muntliga avtal är ej giltiga i samband med detta avtal.


1.10 Vid tvist eller liknande hänvisas samtliga parter till generella kreditvillkor samt detta avtal.


1.11 Kreditutgivaren förbehåller rätten att justera villkoren eller att avbryta krediten när denne vill eller önskar.


1.12 Kredittagaren godkänner att kreditutgivaren använder personuppgifterna internt för att registrera krediten.


1.13 Kredittagaren godkänner samtliga villkor och dom allmänna efter detta dokumentet blivit undertecknat.

1.14 Kredittagaren tar åt sig att betala alla avgifter som tillkommer av KFM eller annan inkasso verksamhets avgifter plus eventuell ränta som utsätts av aktuell myndighet/verksamhet.

1.15 När två (2) stycken faktura påminnelser är utskickade och förfallodatum är gånget kommer MC-Autodatas att skicka fakturan eller ansöka om verkställande genom myndighet 4 dagar efter senaste förfallodatum på den andra (2) påminnelse fakturan.Under denna "gyllende" perioden kommer det att skickas ut ett meddelande för att du ska ha en rättvis chans att kunna betala krediten i tid.

1.16 MC-Autodatas förbehåller sig rätten att vid en skuld av 500.00 Kr (Svenska Kronor) eller vid en (1) utskickad påminnelse faktura att anlita inkassoverksamhet för att få hjälp med att få betalt alternativt kronofogden. Där det tillkommer avgifter för kredittagaren med största sannolikhet.

1.17 Varje kredittagare/kontoinnehavare "får" ett totalsaldo att faktureras på vilket högst är 0Kr. Exempelvis om du är godkänd för Nivå2 är du godkänd för max 1000Kr per faktura x3 då är alltså saldot 0Kr vid ingen fakturering men som lägst -3000Kr. Om du inte nyttjar hela krediten (om du/ni blir godkända) så tillämpas regeln om att det går max att ha tre (3) fakturor som är obetalda.

1.18 Vid utebliven betalning som är "åtgärdad" eller såld alternativt gått vidare till KFM införs en låsning. Du/Ni kan inte bli godkända för någon kredit på minst 180 dagar förrens full betalning är genomförd och bokförd. Därefter vidtas ny kontroll av din ekonomiska kapacitet att kunna nyttja fakturering.

1.19 Ditt konto kan komma att tas bort vid överdriven/överdrivna skuld(er) som är satt i system i form av missbruk. Om detta är aktuellt så har du fått minst 5 påminnelser skickade till dig och en totalskuld sedel i form av faktura inkl. avgifter samt en totalfaktura med obegränsad återbetalningstid (KFM eller liknande handlägger ärendet isåfall) och detta ska då skett upprepande tillfällen så MC - Autodatas kan ha eller tar ekonomisk skada utav handlingen.

1.20 För att "klättra upp" i Kredit nivå krävs följande:

Nivå0 till Nivå1 - Minst 60 dagars Obeviljad kredit + Fullständig ekonomisk kapacitet kontroll.
Nivå1 till Nivå2 - 3st betalda fakturor i tid med max belopp av á 400kr utan konstigheter.
Nivå2 till Nivå3 - 3st betalda fakturor i tid med max belopp av á 1000kr utan konstigheter.

Nivå3 - Betala dina fakturor i tid och du får möjlighet till fakturor på á 8000Kr.
Verksamheter & Företag - Automatiskt Nivå3 vid första ansökan om så beviljas.
Privatpersoner - Automatiskt Nivå2 vid första ansökan om så beviljas (individuellt).

För att "klättra ner" så räcker det med en förfallen faktura och man kan klättra ner direkt ifrån Nivå3 till Nivå0 vid utebliven betalning om så bedöms lämpligt vilket är sällsynt. Missar man en betalning med en faktura men betalar dom andra två i tid så stannar man på samma nivå tills nästa tre är betalda i tid för att senare kunna klättra upp i nivå. Detta kan göras hur många gånger som helst.

1.21 MC - Autodatas kan vid behov beställa kreditupplysning för att kunna göra en rättvis bedömning om du har möjlighet att betala tillbaka hela krediten.

1.22 Om din faktura/fakturor är skickade till Kronofogden så kan du betala slutfakturan ( den 2:a ) direkt till MC - Autodatas utan att betala extra avgifter satta av kronofogden om det inte nämns något annat av Kronofogdsmynigheten vid tillfället.

Om fakturan eller fakturorna är istället skickat till inkasso alternativt är sålda. Är du istället skyldig att betala den nya fakturahanteraren angivet belopp. I detta fallet har redan MC - Autodatas fått sin betalning och ditt kontos öde kommer då att styras av den nya fakturahanterarens uppgifter om din betalning alternatvt att det raderas.

1.23 Medling är även en möjlighet man kan få om faktura skulden anses vara orimligt hög i förhållande till det ursprungliga beloppet. Medling kan endast verkställas för fakturor av utskicks nummer 6,7 och 8. Medling är tänkt att gynna båda parter.

1.24 Högsta förmånliga medling är 37% avdrag på förseningsavgifterna 21% på räntan men fakturaavgifterna består. Sifffrorna ovan är ingen självklarhet utan bedöms utifrån varje faktura individuellt.

1.25 Medling är ingen självklarhet. Medling kan endast genomföras om fakturamottagaren / kredittagaren kontaktar MC-Autodatas gällande medling och därefter bedöms det om medling är möjligt eller ej. Alltså ka inte medling användas för att få "rabatt" på räntor och avgifter.

1.26 Högsta möjliga tid för att ansöka om medling är totalt 58 dagar.

1.27 För att få medling ska fakturamottagaren / kredittagaren kontakta MC-Autodatas inom angiven period ovan (under faktura 6,7 eller 8) och klargöra om att denne önskar medling. Medling är ett redskap för att kunna få betalt snabbare och säkra den ekonomiska situation för båda parter.

1.28 Om medling verkställs så kan man alltid dela upp betalningen i upp till 6 delar upp till 3 månader (3x30 Dagar) med ränta (6,4%) och faktura avgift (20Kr / faktura). Detta bestämms mellan parterna vid verkställandet.

1.29 Om medling verkställs med delbetalning ska samtliga fakturor skickas ut till kredittagaren med alla dess förfallodatum. Om kredittagaren missar en faktura tar MC-Autodatas rätten till sig att samla alla dessa fakturors belopp och addera dessa och sedan skicka dessa omgående för inkasso. Det kan tillkomma avgifter som kredittagaren får stå för. Det tillkommer även förseningsavgift (50Kr) och fakturaavgift (20Kr) samt förseningsränta (12,3%) utöver medlingsräntan. Betalningskravet är 4 dagar (gyllene perioden) se "1.15" för mer information.

1.30 Efter att ha varit aktuell som "nivå3" kredittagare i 1 års tid så tilldelas man en gul stjärna på sitt konto. Denna symbolen står för att du är en trogen och återkommande kund / klient. För att se vilka fördelar detta innebär var god att läs avsnittet gällande "kontohantering". Kunden kan även ansöka om ett stamkundskonto efter att kontot varit aktivt oavbrutet i 12 månader.

1.31 Vid beställning av jourtjänst (On-Call-Service) om så möjligt faktureras detta i förskott. Alltså tjänsten är inte helt verkställd förrens betalning erlagts och bokförts. Detta kontrollerar du enkelt genom att logga in på ditt konto och kontrollerar färgen på telefonen som finns precis ovanför fakturorna det ska då vara i Grön om tjänsten är aktiv. Brytdaturm är den 15:e varje månad samt förfallodatum den siste dagen i varje månad.

1.32 Vid jour beställning krävs det ingen kreditkontroll däremot krävs det ett konto hos MC-Autodatas som generellt sett kräver att du ansökt om kredit tidigare eller blivit fakturerad.

1.33 Om skuld ej erhålls vid årsskiftet kan saneringen genomföras vid överenskommelse om någon form av betalning gjorts. Om sanering godkänns kommer kredit att ej vara genomförbart på minst 8 kalendermånaders tid innan nästa kreditövervägan kommer att genomföras, alltså kommer ingen kredit innan dess genomföras.

1.34 Om kredit beviljas men ej kreditdokment skrivs / signeras under eller huvudtaget skulle mot förmodan ej genomföras. Skall krediten upphöra efter 7 dagar (inkl. helgdagar). Med andra ord skall fullt belopp erhållas på MC-Autodatas konto eller dagskassa senast på förfallodatumet.

1.35 Vid kredit / avbetalning eller delbetalning över 6 månader tillkommer en uppläggningsavgift / admintrationsavgift på 95 SEK. Denna betalas i första fakturan.

1.36 Oavsett val av leverans avseende faktura. Det vill säga om du som beställare väljer "E-Faktura" eller att den skall skickas till din adress/brevlåda. Så ansvarar du som beställare att den betalas i tid. Skulle något fel eller liknande inträffa gällande belopp eller annat är det även ditt ansvar att kontrollera och godkänna detta innan betalning genomförs.

1.37 Vid delbetalning och 1st utebliven betalning av 1 del-faktura kommer betalningssättet att upphöra omgående och en ny faktura skickas ut med total rest skuld med 30 dagars betalningsvillkor.

1.38 Vid fakturerings-alternativet "30 Dagar" så skickas fakturan ut den 15:e nästkommande månad (kan också ske aktuell månad). Detta betyder i sin tur att kredit kan vara mellan 14 dagar och 46 dagar beroende på månad. Kompletterande villkor tillämpas ej om kredit överstiger 30 dagar. Med andra ord förblir krediten räntefri oavsett kredittid vid detta fakturerings-alternativ.

1.39 Vid godkänd "UI" (intern kontroll av kredithistorik) och beviljan om att överskrida kreditgräns tillämpas en ränta på 11,6% på hela beloppet oavsett kredittid.

 

Verkställande köpvillkor

2.1 Tidigare avtal om kredit som är ej genomförda med kreditvillkoren ovan verkställs även med dom nya villkoren. Med andra ord har det slutits ett tidigare kreditavtal innan ens villkoren ovan var verkställda så tillämpas villkoren ändå enligt ovan nämda villkor.


2.2 Undantagsfall vid olycka eller annan problematik där kreditutgivarens intresse förstörts eller påverkas negativt med ekonomiska konsekvenser som följd och aktuell person ska betala skall detta ske med en anpassad (ekonomiskt) kredit ansökan utan tak (ingen max gräns). Detta tillämpas med eller utan kredit dokument och betalningsmottagaren tar sig rätten till att skapa ett kreditkonto i betalningsskyldiges namn och ansöka om vidare hjälp via inkasso om betalning uteblir inom rimlig tid.


2.3 Kreditutgivaren har en skyldighet fr o m 10 September 2014 att göra en förfrågan om giltig ID handling vid ansökan om kredit. Giltig ID handling är Svenskt Körkort, SIS märkt ID Kort, Svenskt Pass samt Polisens Nationella ID kort eller annat myndighets tillverkat ID kort såsom Skatteverket etc. oavsett typ ska ID kortet vara giltigt och inte utgånget.


2.4 Kredit ansöks innan vid betalnings tillfället det vill säga efter arbetet är slutfört och klienten skall hämta sitt fordon.

2.5 Delar eller övriga bitar samt vätskor och samtliga tillbehör betals i FÖRSKOTT då det förekommit att man uteblivit vid avtalad tid. Arbete och Montering betalas efter och där i samband kan man även ansöka om kredit.

2.6 Ansvarig mekaniker skall lämna fullständig prisuppgift innan fordonet lämnas in samt diskutera betalningsmöjligheter om så nödvändigt. Samt informera om förskottsbetalning på delar/bitar eller tillbehör.

2.7 MC-Autodatas eller ansvarig mekaniker förbehåller sig rätten att ha aktuellt fordon i sin/des ägo tills full betalning erlagts om inte kredit avtal genomförts. Termen "Godset tillhör säljaren tills full betalning erlagts" tillämpas dock inte i kreditavtal då godset är värderat i kontanta medel / bankmedel.

2.8 Vid försök till bedrägeri eller annan brottslig verksamhet såsom stöld Polisanmäls ärendet.

2.9 Garantier och reklamation tages upp med ansvarig mekaniker/säljare. Garanti av delar/bitar eller tillbehör omfattas av leveratör eller tillverkare. Garanti av arbete och dess kvalité ansvaras av MC - Autodatas.

2.10 Öppetköp gäller ifrån dagen då första kronan (1 SEK) betalas och tillämpas i 14 dagar vid nya delar/bitar eller tillbehör. Inget öppetköp på begagnade delar om inget annat anges vid köptillfället.

2.11 30 Dagars garanti på utfört arbete. Ingen garanti på begagnade delar/bitar eller tillbehör.

2.12 MC-autodatas förbehåller sig rätten för tryckfel samt att justera eller ändra samtliga villkor närsom helst.

2.13 Vid nyttjande av garantilöftet eller öppetköp krävs det att klienten visar upp ett utfärdat kvitto ifrån MC-Autodatas. Det kan vara hanskrivet med stämpel eller utskrivet ifrån dator. Fakturor räknas ej som kvitto.

2.14 MC-Autodatas tar ej ansvar för värdesaker eller utrustning som är personliga vid inlämnandet av ditt / dina fordon. Se därför till att tömma det på värdesaker vid inlämnandet.

2.15 Generellt när ett arbete/montering/demontering eller liknande tar mer än 1 timme så lämnas fordonet till mekanikern som senare kontaktar klienten för att slutföra affären och återlämna fordonet i det skick som avtalats.

2.16 MC-Autodatas tar ej ansvar för kringutrustning som skadas eller är felaktiga vid ett arbete.

2.17 Vid bokning på plats. Det vill säga att ni bokar mekaniker på en plats ni bestämt. Om mekanikern anländer till adressen och själva arbetet ej kan genomföras pga missad tid / glömska eller annan orsak som ej är naturlig förbehåller sig MC-Autodatas att ta ut en utkörningsavgift på 300Kr utöver ordinarie taxa (Utkörningsavgift + Km taxa + 20Kr i Faktura avgift + 300Kr). Summan faktureras till beställaren eller fordonsägaren. Detta villkor gäller även bokad tid hos MC-Autodatas dock är summan 300Kr + 20Kr i fakturaavgift fastställd och det finns risk att du/ni faktureras/debiteras denna summan om ni ej dyker upp vid tid som ni bokat. Räntesats om 17,4% kan tillkomma beroende på kontotyp.

2.18 Utkörningsområdet får inte utsträcka sig mer än maximalt ca 60 Km ifrån närmaste verkstad / Mekaniker. Zondelning tillämpas fr o m 1/2-2018 där "Övrig zon" tilläpas med distanstillägg.

2.19 Vid onlinebokning gäller dom presenterade villkoren genom bokningstjänsten samt här.

2.20 Kvitto / Kvittens lämnas ENDAST till kund / klient när full betalning är erlagd. Däremot kan kunden / klienten göra en förfrågan på kvitto / kvittens gällande vad som av total beloppet redan är betalt.

2.21 Kvitto / Kvittens ska levereras på följande vis;

Handskrivet med godkänd aktuell stämpel ifrån MC-Autodatas komplett med specifikation.
Datorutskrift vid hämtning av ditt fordon. Detta innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Genom epost, likadant som datorutskrivet fast i PDF-format.

Mobilt skickat genom epost / sumup (gäller ej bokningsbekräftelse)

2.22 Kunden / Klienten kan närsom vid öppettider eller via epost få en kopia på sitt kvitto / kvittens.

2.23 MC-Autodatas nyttjar EJ byteshandel. Transaktionerna sker endast genom kontant betlaning / fakturering alternativt betalning online via bank.

2.24 Vid fakturering som betalning så SKA kunden / klienten vara informerad om betalningsvillkor samt mottaga snaraste faktura(or) på genomförd handel.

2.25 Vid betalning med faktura (alla typer) tillämpas villkor gällande kredit. Vid betalning med insatta medel på ditt konto ska du kunna legitimera dig för att bruka dessa medel.

2.26 Vid beställt arbete utöver ordinarie arbetstid (On Call Service) tar sig MC-Autodatas rätten till sig att ta ut arbetsttaxa enligt A1 alternativt upp till 75% utöver ordinarie kostnad som extra tillägg av arbete/montering eller annat service arbete. Detta omfattas ej av delar/bitar eller detaljer.

2.27 Om On Call Serivce är möjligt tillämpas samma villkor enligt "2.26". Då detta är en beställning ifrån kund / klient.

2.28 MC-Autodatas förbehåller sig rätten till att ta ut en abonnemangsavgift för On Call Service periodvis om så önskas.

2.29 Om jour arbete genomförts förbehåller sig MC-Autodatas att kunna ta ut en obligatorisk jouravgift bortsett från samtliga avgifter gällande "2.26, 2.27". Dock ska denna avgift vara skälig och rimlig och är därför fastställd till lägst ca 49 Kr/ månaden i snitt. Summan skall erhållas till 100% innan tjänsten verkställs. Plus ev. faktura avgift. Total summa faktureras ca den 15:de varje månad och skall betalas siste följande månad. Tjänsten gäller endast från första dagen till den sista i månaden. Tjänsten aktiva period kan inte heller justeras utan gäller månadsvis första till sista dag oavsett när summan erhålls. Tjänsten på börjas kommande månad om transaktion är genom förd innan aktuell dag. Tjänsten kräver ingen kreditkontroll då den är baserad på förskott.

2.30 Jourutkörning görs på en sträcka totalt av 60Km enkel resa. Artikel nr; T1 + 75% är aktuellt. Vid jour utkörning dagtid är det "normala" kostnader som gäller utan särskilda tillägg.

2.31 Vid offentliga rabatter (erbjudanden) så är erbjudandet endast giltigt om samtliga delar ombesörjs av MC-Autodatas. Erbjudanden kan ej kombineras med andra rabatter. Inga undantag görs.

2.32 Vid köp av delar/beställning av tjänster där reservdelar eller detaljer erbjuds skall dessa betalas först innan arbete genomförs. Detta pga att försäkra MC-Autodatas ifrån ekonomsk förlust vid "falska" beställningar. Inga undantag görs.

2.33 Förskottsbetalning av delar kan ske på följande vis; Överföring via internetbank, SWISH eller annat angivet vis (kvitto med stämpel och signatur lämnas till klienten/kunden).

2.34 Vid frakt av begagnade eller nya delar/detaljer samt bitar. Tillkommer en expiditions kostnad på 99 Kronor. Denna summan står för paketering/emballage paket/brev (max 2 kg) samt porto inom Sverige. Det råder total förskottsbetalning om inget annat anges.

2.35 Vid frakt enligt "2.34" om faktura önskas skall ett angivet basbelopp betalas in på MC-Autodatas mottagarkonto/kontant innan frakt är möjligt. Och självfallet skall kreditvillkoren ovan i kaptiel "1" uppfyllas.

2.36 Vid felsökning genom diagnostik eller övrig felsökning är tjänsten begränsad till 2 timmar innan normal timtaxa faller in. Avgiften är fastställd genom prislistan som presenteras vid bokningen/köptillfället. Summan sänks (enligt prislista) om åtgärd genomförs av MC-Autodatas eller repareras samt om MC-Autodatas in kan bekräfta ett eller flera fel som beställdes ävendenna avgift fastställs genom aktuell prislista vid bokningen/köptillfället.

2.37 Gåvokort/Presentkort kan endast användas hos MC-Autodatas och dess tjänster, dock ej gällande delar/bitar eller vätskor om inget anat anges.

2.38 Vid beställning av "On Call Service" kan endast 5st bilar registreras per konto.

2.39 Vid online/telefon bokning eller övrig kommunikaton ingår du i avtal med MC-Autodatas. Det är därför konsumentens skyldighet att se till att denne genomför sin del av bokningsavtalet. Bokningssavtalet är bundet av alla dessa villkor som anges på denna sidan och stöttas av "2.17, 2.19".

2.40 Vid onlinebokning och förskottsbetalning gäller. Så är bokningen endast giltig i 48 timmar om betalning ej erhållits genom anvisad / vald metod.

2.41 En offert/kostnadsförslag vid obokad tid eller utebliven betalning är endast giltig i 30 dagar pga eventuella prisförändringar på marknaden.

2.42 Vid förfrågan om assistans (On Call Service) skall detta ske på angivet sätt via aktuella fakturan eller genom godkänd applikation.

2.43 I tjänsten On Call Service ingår ej tjänster som anges på prislistan dock ingår vissa hjälpmedel såsom starthjälp, nödtankning å liknartade tjänster. Kunden kommer debiteras enligt prislistan i övrigt och tjänsten är endast en prenumeration för att kunna få assistans dygnet runt.

2.44 On Call Service medför ingen bindningstid/uppsägningstid för tjänsten. Dock är det kundens ansvar att säga upp tjänsten när behovet infaller. Om ny period påbörjas (den 1:e varje månad) kommer kunden att debiteras även för denne se "3.13". Uppsägning skall vara gjord innan aktuell fakturas förfallodatum/påbörjad period. Detta gäller ej abonnemangs versionerna.

2.45 On Call Service prisplaner skiljer sig åt beroende på beställd prenumerationstid. Grundläggande villkor om dessa anges bland dessa köpvillkor samt nedan;

1 Månad - Grundläggande assistans vid nöd samt starthjälp (elektroniskt).
6 Månader- Precis som ovan dock med nödtankning vid behov (max 5L drivmedel)
12 Månader- Precis som ovan dock uppdateras ditt konto till stamkundskonto (se 3.3 och 1.30)

24 Månader- Precis som ovan dock med längre prenumerationstid.

2.46 Vid brukande av tjänsten "Däckhotell" betalas tjänsten i förskott enligt faktura villkoren som anges i avsnitt "1".

2.47 Om kunden inte dyker upp /ombokar tid för däckskiftet (däckhotell/automatisk tidsbokning) anses tjänsten förbrukad till fullo.

2.48 Vid händelse såsom inbrott eller annan illegal aktivitet som är förstörande för kunden samt MC-Autodatas hänvisas ärendet till aktuellt försäkringsbolag.

2.49 Kunden kan närsom när denne önskar att avsluta tjänten (däckhotell) och hämta sina hjul och tillhörigheter. Återbetalningar av tjänsten görs ej om mottagande har inträffat och fullbordats.

2.50 Vid missbrukande av MC-Autodatas kontaktuppgifter då tidspillan inträffar förbehåller sig MC-Autodatas sig rätten att efterfakturera avsändaren. Adresser som är skyddade är följande; "mcautodatas@mail.com, kredit.mcautodatas@mail.com, ap**2***@hotmail.com" samt telefon: "0768992775 och 0709****14". Debitering sker per påbörjad timme enligt akutell prislista och faktureringsvillkor som anges ovan och under. Avtal behöver ej undertecknas då det sker löpande.

2.51 Vid retur efter 7 dagar (fr o m utfärdande datum) debiteras en returavgift om 25% av beloppet under förutsättningar att varorna uppfyller dom övriga köpvillkoren.

2.52 Vid månadsprenumeration av OCS (S) kan denna endast brukas i 3 månader i sträck sen infaller en 6 månaders prenumeration automatiskt med hänsyn för beställarens merkostnader.

2.53 Oavsett OCS typ skall fordon som är registrerade för OCS vara besiktade enligt transportstyrelsen. Om ett fordon inte uppfyller detta förbehåller sig MC-Autodatas sig rätten att neka OCS assistans vid begäran.

2.54 Oavsett OCS prenumeration eller abonnemang så inkluderas 2 OCS begäran per kalender månad. Skule dessa förbrukas så förnyas antalet nästa månad eller om beställaren beställer ny begäran.

Villkor för Kontohantering vid kontantamedel och bonus/OCS.

3.1 Du kan närsom sätta in pengar på ditt konto. Dessa medel är för att användas vid ett senare tillfälle. Dessa syns så fort dom är bokförda och visas som positivt saldo om du inte innehar en skuld.

3.2 Väl när du har lagt till pengar på ditt konto stannar dom där alltså dom kan inte tas ut som kontanta medel som på en bank / bankomat.

3.3 Enligt "1.30" så innehar du som trogen kund en "gul stjärna" på ditt konto efter 1 års felfritt betalande i Nivå3/eller beviljad ansökan om detta. Detta belönas med en 8% bonus av rådande saldo (ej skuldsatta konton) vid årsslutet (max 500Kr).

3.4 Det positiva saldot kan endast användas för lagerförda artiklar, arbetstimmar enligt lista eller annat som är överenskommet.

3.5 Dina medel försvinner aldrig ifrån ditt konto så länge du inte köper/beställer något där denna typ av betalning är godkänd av båda parter alternativt att du raderar ditt konto.

3.6 Om MC-Autodatas skulle mot förmodan att upphöra och du har medel insatta på ditt konto. Var vänlig att kontakta ansvarig för MC-Autodatas för att diskutera en skälig form av ersättning.

3.7 Allt överskott du betalar in bokförs som positivt saldo (om du inte har bokförd skuld isåfall ersätts denna / dessa).

3.8 Undantag om kontantuttag görs ej!

3.9 Vid bedrägeri eller annan brottslig verksamhet gällande konto hos MC-Autodatas kommer detta utan undantag att polisanmälas. Detta är den enda gång vid brottsligaktivitet som MC-Autodatas delger en tredje part uppgifter.

3.10 MC-Autodatas förbehåller sig rätten att skapa ett konto för dig på våran sida för att förenkla framtida kontakter. Bland dessa uppgifter använder vi dina offentliga uppgifter för att kunna skapa ett kund nummer för dig ex. "ÅÅMMDDXX" där "XX" står för siffrorna i ditt gatunummer inkl. bokstav om siffran är singel. Uppgifterna lagras på MC-Autodatas server utrymme och delas aldrig med en tredjepart. Uppgifterna används vid ev. fakturering så som att förenkla betalning eler registrera beställda tjänster. Du kan när som helst avsluta ditt konto på egen begäran. När kontot skapas och aktiveras krävs det ett lösenord som du kommer bli meddelad, du kan även ändra detta när du önskar.

3.11 Endast stamkundskonton innehar automatisk rabatt gällande tjänster som inte inkluderar delar/bitar eller vätskor. Rabatten är satt till 20% permanent och gäller aktuell prislista samt 5% för reservdelar (gäller endast vid montering).

3.12 OCS+ Gäller från och med den dag den beställdes. OCS+ kan endast nyttjas om tjänsten är fullt betald.

3.13 Vid utebliven betalning för tjänsten "On Call Service" förbehåller sig MC-Autodatas rätten att snarast efter förfallodatum avbryta tjänsten, om inte tjänsten avbryts kan den fortgå upp till 3 perioder innan det automatiskt avbryts och beställarens konto kommer belastas med dåvarande skuld och efter faktureras. Tjänsten kan inte aktiveras förrens totalsumman av föregående skuld är betald och bokförd.

3.14 On call Service är en tjänst som är personlig och knutet till registreringsnummren som är angivna för tjänsten vid beställning. Man kan alltså inte "låna" ut tjänsten till någon annan eller annat fordon.

3.15 Om MC-Autodatas inte kan oavsett skäl inte leverera On Call Service förbehåller sig MC-Autodatas sig rätten att inte lämna ekonomisk kompensation eller ersättning om valet av bärgning eller annan tjänst brukas hos annan leveratör.

3.16 On Call Service kan inte ångras och betalas tillbaka i form av kontanter eller annat giltigt betalningsmedel/betalningssätt. Om beställd period ej är påbörjad gäller öppetköp dock max i 14 dagar.

3.17 Vid övertrassering belastas kontoinnehavaren med en övertrasseringsavgift, ränta om 5% och faktureringsavgift utöver kapitalskulden som faktureras ut med 7 dagaras betalningsvillkor. Om fakturan förfaller tillämpas 1.1, 1.4, 1.16 samt övriga relevanta kreditvillkor.

3.18 Återbäring via OCS+ sker via ett formulär via dett MC-Autodatas konto man har. Anspråk på återbäring beviljas endast mot uppvisande av giltigt underlag för vägassist via MC-Autodatas eller tredjepart samt ev. reperationskostnader dock högst 15% eller 500 Kr. Detta medel betalas ut genom valuta på ens MC-Autodatas konto där villkor "3.2" tillämpas. För att anspråk skall gälla skall kontantnotor eller fakturor inte vara äldre än 30 dagar (inkl. helger).

3.19 Vid anspråk för OCS+ skall aktuellt fordon vara trafikförsäkrat/Halvförsäkrat eller Helförsäkrat (godkänd försäkring för fordon i bruk). Om ingen försäkring finns vid skadetillfället eller tecknas i efterhand avslås anspråk via OCS+.

3.20 Anspråk via OCS+ är endast giltiga om OCS+ var aktiverat för aktuellt fordon under skadetillfället.

3.21 OCS+ omfattas ej med återköpsrätt denna nyttjas av ursprungliga OCS köp/abonnemang.

Generella uppgifter om "Service på plats"

4.1 Har du sett ett fordon med skylten "Fordonet obrukbart/under service". Betyder detta beroende på situation ex. vid vägrenen längs en landsväg att fordonet gått i sönder. Men kanske ute på en gata i ett bostadsområde är fordonet under service. Normalt sett är fordonen under dessa omständigheter bemannade men det är inte alltid man hinner med allt på en dag eller så är mekanikern iväg och hämtar reservdelar. Allt detta sker skyndsamt. Så om fordonet är i vägen för dig eller andra eler du upplever att du behöver rapportera en händelse till oss var då vänligen gör detta per telefon på nummer 0768 - 992 775.

Generella villkor gällande postförsendelser / leveransvillkor

5.1 För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till MC-Autodatas, debiteras en avgift om 300 Kr + expeditionsavgift för att täcka kostnader för transport och administration.

5.2 Om du är under 18 år ska du ha målsmans tillstånd innan beställning. Beställning som görs i annans namn utan dess medgivande polisanmäls och kan rubriceras som bedrägeri.

5.3 Alla varor tillhör MC-Autodatas tills full betalning erlagts. Detta villkor gäller även övriga tjänster.

5.4 Om inget specifikt anges eller överenskommit förbehåller sig MC-Autodatas att hantera/skicka din order inom kommande 5 arbetsdagar. Normal leveranstid är dock 3-5 arbetsdagar. Vid längre leveranstid utan överenskommelse har kunden rätt att häva sin beställning. Vid leveransförsening pga problem i transportledet frånsäger sig MC-Autodatas allt ansvar. Vi bär inget ekonomiskt ansvar för leveransförseningar.

5.5 Produkter som är felaktiga eller skadade reklameras genom att maila oss kvitto/fakturanummer och samt beskrivning av fel på produkten. Vi återkommer då med vidare instruktioner avseende retur. Nya produkt skickas med normal leveranstid (enligt 5.4) för gällande produkt.

5.6 Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska MC-Autodatas återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits. Viktigt är att du ger oss hela ditt kontonummer inkl clearingnummer samt bank.

5.7 Om en försändelse är transportskadad, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till berörd transportör. Dock senast inom 7 dagar.

5.8 Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför MC-Autodatas kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att MC-Autodatas befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

5.9 Farligt gods såsom gastuber eller gas i behållare samt vätskor som fräter eller är lättantändliga eller annat gods som kan vara en fara som t ex. bilbatteri etc. förbehåller sig MC-Autodatas att ej skicka genom postorder i sådana fall råder avhämtning på plats alternativt utkörninng enligt aktuell utkörningstaxa.

5.10 Minsta tillåtna ordersumma är 100 SEK. Allt under levereras antingen med utkörning eller EXPRESS. Delarna kan alltid avhämtas.

5.11 Fraktkostnader, utörningskostnader samt exp. avgifter återbetalas ej!

5.12 Vid köp av begagnade delar/el/vätskor tillämpas ej "5.6" vilket då ångerrätten ej gäller.

5.13 Generella fraktvillkor anges i order formuläret och skall alltid godkännas innan order
genomförs.

5.14 Om försändelsen ej är spårbar/försäkrad tillämpas leveransbolagets policy om försändelsen. Kunden ansvarar själv för att välja försäkring vid e-handel eller motsvarande inköp. MC-Autodatas ansvarar ej för att paket/brev kommer fram i tid eller huvudtaget.

5.15 Vid returer/reklamationer tillämpas "2.51" samt att köparen står för returfrakten om inget fel/defekt noterats. Skulle retur skäl ej vara godkänt (efter öppetköp) skickas varan/varorna tillbaka till köparen med en faktura om nya fraktkostnader.